fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over een kind. Als de leerkracht (of een ouder) een hulpvraag heeft, wordt dit besproken met de IB-er, zodat samen een plan van aanpak gemaakt kan worden. Daarnaast begeleidt de IB-er de leerkrachten bij het zo mogelijk aanpassen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind. Hiervoor legt de IB-er klassenbezoeken af en heeft de IB-er 3x per jaar groepsbespreking en indien nodig incidentele gesprekken. 

Om de begeleiding van de kinderen goed door te kunnen laten lopen naar een volgend schooljaar, heeft de IB-er aan het einde van het schooljaar samen met de groepsleerkracht en de groepsleerkracht(en) van het volgende schooljaar een groepsoverdracht. 

Heeft u, als ouder, vragen over de begeleiding van uw kind, dan kunt u allereerst terecht bij de groepsleerkracht. Daarnaast kunt u terecht bij de IB-er. 

Leonie van de Lavoir: l.vandelavoir@csgdewaard.nl