fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Als ouder kunt u inloggen op het ouderportaal van Parnassys. U kunt hier de voortgang van uw kind bekijken. Ook kunt u de absenties en gespreksverslagen bekijken. Als u vragen heeft over deze informatie of opmerkingen heeft kunt u dit met de leerkracht bespreken. U kunt in Parnassys ook de persoonsgegevens van uw kind bekijken die bij ons bekend zijn (vb adres, naam, telefoonnummer). Als er wijzigingen in deze gegevens zijn horen we dit uiteraard graag. U kunt dit doorgeven aan juf Ina: i.groenewegen@csgdewaard.nl 

Klik hier om door te gaan naar het ouderportaal.