fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Vanuit de overheid krijgen wij niet het geld om “allerlei leuke dingen” voor de leerlingen te doen. Daarvoor bestaat de ouderbijdrage ten bate van het schoolfonds. Zaken die daaruit betaald worden zijn bijvoorbeeld: de kerstviering, het sinterklaasfeest, de paasviering en het schoolfeest. Daarnaast kan de ouderraad ook besluiten incidenteel bijzondere activiteiten te bekostigen uit het schoolfonds. Het schoolfonds wordt, in overleg met de MR, beheerd door de ouderraad die als richtlijn voor uw vrijwillige bijdrage een bedrag van €25,- per kind per jaar heeft vastgesteld. Voor een tweede kind vraagt de Ouderraad u om eenzelfde bedrag en voor volgende kinderen €12,- per kind. Tijdens de ouderraadvergadering van september bent u als ouder van harte welkom. Op deze vergadering wordt o.a. verantwoording afgelegd over het financieel beleid.