fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze visie

Op de Kriekenhof zien wij het ondersteunen en begeleiden van kinderen als onze belangrijkste taak. Wij willen hierbij onze kinderen de waarden en normen meegeven die horen bij onze christelijke identiteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk een onderwijsleersituatie te scheppen waarin sprake is van een stabiele en veilige omgeving. De kinderen profiteren van een duidelijke doorgaande lijn. Wij dagen de kinderen uit en streven naar het cognitieve niveau dat bij hen past. Naast cognitieve uitdaging, vinden wij ook de sociaal emotionele ontwikkeling, creatieve vakken en bewegingsonderwijs belangrijk. Deze facetten samen vormen ons onderwijs.

Als wij denken aan het thema leren op De Kriekenhof dan vinden wij het volgende belangrijk:
 
  • Samenwerken
  • Modelleren
  • Leeromgeving inrichten
  • De leerkracht heeft een modellerende en instruerende rol in het leerproces.
  • De leeromgeving moet uitnodigend en uitdagend zijn en is van alle benodigdheden voorzien.
  • De leerlijnen zijn de leidraad voor ons lesgeven. Daarnaast gebruiken we verschillende verwerkingsvormen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.
 

De leerkracht doet er toe! Om deze reden volgen wij actief na- en bijscholing en werken we op deze manier aan onze eigen ontwikkeling. We zijn in ons gedrag en communicatie het rolmodel voor de kinderen, ouders en derden.

Om bovenstaande te kunnen bereiken, is het voor de Kriekenhof belangrijk een actieve interactie met ouders en derden te hebben. Wij streven er naar dat er een positief beeld heerst in de omgeving over de Kriekenhof. De directeur creëert rust, ruimte en structuur in de school. Hierbij ondersteunt zij de leerkrachten pro- actief door het geven van feedback. De directeur is het gezicht van de school voor ouders en kinderen.

 

Onze missie

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt De Kriekenhof een eigen plekje in. 'Op De Kriekenhof kom je tot bloei!' luidt onze slogan. In De Kriekenhof, ooit een tuin vol kersenbomen, veelkleurig en veelzijdig, begrijpen wij: ieder kind is anders. Ieder kind heeft eigen talenten, die wij helpen ontdekken en ontplooien. 
 
Wij zijn een kleine school en mede daarin schuilt onze kracht. Iedereen kent elkaar, alles voelt vertrouwd en een aantal van onze leeractiviteiten zijn groepsdoorbrekend. 
 
In onze school bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind. Ouders zijn hierbij belangrijk, wij vormen samen de gouden driehoek. Samen met kind en ouders gaan wij regelmatig in gesprek om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Wij met onze kennis over didactische vaardigheden, ouders als ervaringsdeskundigen.
 
Leidraad voor ons zijn onze kernwaarden
verantwoordelijk, samenwerking, enthousiasme en veelzijdig
 
Verantwoordelijkheid:
die nemen wij. En natuurlijk leren wij ook de kinderen verantwoordelijkheid te dragen; het stimuleert het zelfvertrouwen enorm.
 
Samenwerking:
voor betere prestaties, kinderen helpen zo zichzelf en anderen.
 
Enthousiasme:
het motiveert de leerlingen, ze onthouden beter, krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen.
 
Veelzijdigheid:
voor het ontwikkelen van brede kennis en inzichten. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend.
We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien.