fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

De Ouderraad bestaat uit 12 ouders. Zij bespreekt en organiseert, in overleg met de leerkrachten, allerlei schoolactiviteiten. De Ouderraad heeft de taken verdeeld. Zo is er een paascommissie, een kerstcommissie, een sportcommissie, een zomerfeestcommissie, enz. Ook u kunt op school meehelpen. Elk jaar vragen we aan ouders zonodig hulp bij activiteiten.

Leden van de Ouderraad:

Mevr. Bakker

Mevr. Bijl

Mevr. Versteeg (secretaris)

Mevr. Visser

Mevr. van Steensel

Mevr. van der Pol

Mevr. Rijsdijk (voorzitter)

Dhr. Rijsdijk (penningmeester)

Mevr. Kaisis

Mevr. Boeter

Mevr Bakker