fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Buitenschoolse opvang

Uw kind kan voor en na schooltijd opgevangen worden. CSG De Waard heeft hiervoor een contract afgesloten met Kivido. U bent niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken. U bent vrij in het kiezen van een andere organisatie. Naast het gebouw van de Kriekenhof is een BSO-locatie van Kivido aanwezig: Villa Park. U kunt op de website van kivido hier meer informatie over krijgen: https://www.kivido.nl/