fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

De afgelopen jaren zien we steeds meer categorieën leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingenzorg wordt daardoor complexer.

De visie van de CSG De Waard is dat kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen scholen het juiste onderwijs krijgen aangeboden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde kinderen. Dit thuisnabije onderwijs zorgt ervoor dat de (hoog)begaafden intensief blijven samenwerken met de maatschappij. We willen kinderen opleiden die kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Deze kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning die in niveaus ingedeeld kan worden.

Het uitgangspunt van De Kriekenhof is de ondersteuning voor (hoog) begaafden zoveel mogelijk binnen de groepen te organiseren. Hoe wij dit op De Kriekenhof vormgeven is te lezen in het Beleidsplan (hoog)begaafdheid. Deze staat in de bijlage onderaan deze pagina.