fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Vanuit onze Christelijke levensovertuiging laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school, en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en verwachten tegelijkertijd dat ieder onze Christelijke identiteit respecteert. Elk kind doet mee aan alle onderdelen van ons onderwijsprogramma.

Iedere dag openen we met een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal, een gelijkenis waarin we het oude licht weerkaatsen in de actualiteit. We maken dan o.a gebruik van de methode 'kind op maandag' Soms lezen we een gedicht, hebben een gesprek, en vaak zingen we liedjes. Elke dag sluiten we af met gebed.