fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Binnen CSG De Waard hechten wij waarde aan een goede samenwerking en een open communicatie met ouders en verzorgers. Op CBS De Kriekenhof werken ouders, leerkrachten en leerlingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, zowel thuis als op school. Ouders en leerkrachten hebben samen nagedacht over begrippen die essentieel zijn voor ouderbetrokkenheid 3.0. 

De begrippen die hier uiteindelijk uit zijn gekomen zijn:

Open communicatie

Eerlijkheid en rust

Vertrouwen

Onder deze tekst vindt u het beleidsplan uitgewerkt in woorden, maar ook in de vorm van een filmpje.