fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Binnen CSG De Waard hechten wij waarde aan een goede samenwerking en een open communicatie met ouders en verzorgers. Op CBS De Kriekenhof werken ouders, leerkrachten en leerlingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, zowel thuis als op school. Tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de start van het schooljaar 2018/2019, hebben ouders en leerkrachten samen nagedacht over begrippen die essentieel zijn voor ouderbetrokkenheid 3.0. 

De begrippen die hier uiteindelijk uit zijn gekomen zijn:

Open communicatie

Eerlijkheid en rust

Vertrouwen

 

Als vervolg op de nieuwjaarsreceptie heeft er een avond plaatsgevonden met de klankbordgroep en een aantal leerkrachten. Tijdens deze avond zijn de bovenstaande waarden verder uitgewerkt en is er een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft een directe relatie met het bovenschoolse beleidsplan ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ van CSG De Waard.

Onder deze tekst vindt u het beleidsplan uitgewerkt in woorden, maar ook in de vorm van een filmpje.