fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsprotocol

Op 'De Kriekenhof' hanteren wij een gedragsprotocol om de veiligheid van onze leerlingen en collega's te waarborgen. 

Op onderstaande link kunt u het gedragsprotocl bekijken.

Gedragsprotocol herzien en goedgekeurd in okt. 2019