fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Buitengewoon verlof kunt u aanvragen via het formulier dat u kunt downloaden van de website van de school. Ook is het formulier op school verkrijgbaar. Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directeur. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het verlof is toegestaan. Op de website kunt u ook lezen hoe het nu precies zit met aanvragen van extra verlof.

Buitengewoon verlof wordt verleend wanneer er sprake is van een van de volgende redenen:

  • Verplichtingen, die voortvloeien uit levensovertuiging.
  • 25 of 40-jarig ambtsjubileum.
  • 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
  • Bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in eerste t/m derde graad.
  • Verhuizing
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad.