fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
9
juli

Les van Muziekvereniging De Bazuin

Vandaag klonken gezellige noten door de school. Leden van muziekkorps De Bazuin kwamen een muziekles geven in de groepen 3 t/m 7.