fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Welkom in groep 8!

Er zitten dit jaar 19 kinderen in groep 8, 5 jongens en 14 meisjes, in combinatie met groep 7. Samen vormen wij een groep van 31 kinderen. We zitten in het oranje lokaal helemaal achterin in de gang.
Juf Jessica staat heel de week voor de groep. 

In groep 8 hebben we de volgende vakken: rekenen, spelling, taal, schrijven, begrijpend lezen, Topontdekkers, verkeer, Engels, gym en sociaal emotionele vorming. We beginnen de dag met de dagopening aan de hand van de methode Kind op Maandag of we bespreken de nieuwsbegrichten middels De Dag van Vandaag.
We houden een wekelijkse bordsessie waarbij we eerst inchecken hoe we ons voelen, daarna de successen van afgelopen week bespreken en vervolgens de doelen evalueren.

We vinden samenwerken ook erg belangrijk, dus regelmatig doen we werkvormen waarbij samenwerking van groot belang is. 

De kinderen krijgen in principe wekelijks huiswerk voor de vakken:
taal - woordenschat
rekenen - verschillende thema’s en redactiesommen
Engels - woordenschat, alfabet, zinsopbouw e.d.
spelling - gewone woorden/werkwoorden
begrijpend lezen - alle strategieën

Verder zijn er dit jaar verschillende highlights, zoals kamp, muzieklessen van De Muziekmees, verschillende uitjes en natuurlijk de musical.

We maken er een gezellig jaar van met elkaar!