fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Welkom in groep 6!

Er zitten dit jaar 20 kinderen in groep 6, 10 jongens en 10 meisjes. We zitten in het rode lokaal helemaal achterin in de gang. Juf Hannah staat heel de week voor de groep. 

In groep 6 hebben we de volgende vakken: rekenen, spelling, taal, schrijven, begrijpend lezen, Topontdekkers, verkeer, Engels, gym en sociaal emotionele vorming. Elke dag beginnen we met de dagopening aan de hand van de methode Kind op Maandag. Op donderdag doen we altijd een bordsessie waarbij we eerst inchecken hoe we ons voelen, daarna de successen van afgelopen week bespreken en vervolgens de doelen evalueren.

We vinden samenwerken ook erg belangrijk, dus regelmatig doen we werkvormen waarbij samenwerking van groot belang is. Verder doen we soms lessen buiten, zoals het dictee dat op de foto staat. 

We maken er een gezellig jaar van met elkaar!