fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4

Welkom in groep 4.

Dit jaar zitten er 33 kinderen in groep 4. We zijn een gezellige grote groep in het groene loklaal. Ons lokaal is halverwege de gang, vlakbij de boekenkasten waar we vaak boeken uit halen. 

We starten de dag met verhalen uit de Bijbel of zingen liedjes, we volgen daarbij de methode Kind op maandag. 

In groep 4 is lezen heel belangrijk, we doen dit dan ook vaak en op allerlei verschillende manieren. 

Rekenen doen we op een chromebook, dat was best even wennen. We leren dit jaar de tafels 1 t/m 10, optellen en aftrekken tot 100, klokkijken, meten met een liniaal en we leren rekenen met geld.

Bij spelling en taal werken we met de methode spelling/taal in beeld. We leren spellingcategorieën mbv een spellingkaart. Daarna passen we de regel toe bij het maken van oefeningen in het werkboek en bij het schrijven van woorden in een dictee. Bij taal leren we taalbeschouwing, luisteren/spreken/schrijven en woordenschat, ook hier werken we met een werkboek. Rekenen, spelling en taal worden ieder blok afgerond met een toets.

Verder werken we nog met topontdekkers, pennenstreken, estafette, nieuwsbegrip, verkeer, Engels, muziek en natuurlijk gym. We hebben een aantal keer per jaar techniek en cultuur. Iedere week besteden we ook tijd aan creatieve werkvormen.

We vinden het belangrijk om de kinderen te leren samenwerken, naar elkaar te luisteren en elkaar in hun waarde laten. Dit doen we door allerlei verschillende werkvormen te gebruiken in de lessen.

Iedereen is uniek en mag anders zijn. Samen zijn we groep 4.

juf Diana (ma t/m do) en juf Marcelle (vr)