fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Newsflash

Maart 2021 

WIE ZIJN WIJ? 

Oudergeleding 

Onze nieuwe voorzitter is Jurrian Hensen. Vader van Noah (gr 3) en Micha (gr 1) en baby Saar. Jurrian zit nu een jaar in de MR. Anne Huisman is ons nieuwste lid en is de moeder van Abel (gr 4) en David (gr 1) en Hugo van 2 jaar. 

Personeelsgeleding 

Henny van Nieuwaal en Marcelle Bos zitten in de MR vanuit het team. Zij zijn beide leerkracht bij de kleuters en Marcelle op vrijdag voor groep 5/6. Marcelle is de secretaris van de MR. 

WAT DOEN WIJ? 

Er worden tal van onderwerpen besproken die onze school betreffen. De MR heeft bij de beleidsvoorstellen het recht om al dan niet haar instemming te verlenen of advies te geven. Ook kan de MR zelf initiatieven aandragen voor beleid of vragen stellen als beleid uitblijft. Meer hierover weten? https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/ rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr 

Ouders kunnen contact opnemen met de oudergeleding van de MR voor vragen/klachten en/of opmerkingen als het gaat over het beleid van de school: jurrianenannehensen@ziggo.nl 

HIGHLIGHTS VAN DE LAATSTE VERGADERING

- De jaardoelen van de school: hoe zorgt de school ervoor dat zij blijft ontwikkelen en groeien zodat zij het beste onderwijs kan bieden voor de kinderen? - Het jaarverslag van de doelen van vorig jaar: waar heeft de school allemaal aan gewerkt? Welke ontwikkelingen zijn er geweest? 

- Evaluatie van de lockdown en het thuisonderwijs: positief door aandacht voor de leerlingen, het leerproces en het welzijn van de kinderen 

- Advies aan OR welke zaken aangeschaft kunnen worden vanuit de kas, welke ten goede komen aan de leerlingen zoals nieuwe buitenspeelmaterialen - Als MR meer zichtbaar zijn naar ouders toe, vandaar deze Newsflash! 

BEDANKT VOOR HET LEZEN! 

VOOR VRAGEN OVER ONDERWERPEN KUNT U ALTIJD 

MAILEN NAAR DE SECRETARIS: m.bos@csgdewaard.nl 

Deze Newsflash verschijnt vier keer per jaar.