fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Newsflash

HIGHLIGHTS VAN DE LAATSTE VERGADERING

- Alle groepen zijn gestart met een volledige bezetting.
- Gesprek met dhr. Winters van het bestuurskantoor over de werving van een nieuwe directeur, binnenkort meer hierover.

- Steeds meer ouders weten het Koffie Loket te vinden, elke eerste woensdag van de maand. Dit wordt door iedereen als zeer prettig ervaren.
- Er wordt in veel klassen gewerkt met onderwijsassistenten. Hierbij hoort ook een handboek met afspraken. Hierin staat oa de werkwijze per klas.
- Binnen het team wordt aandacht besteed aan verbinding en elkaar beter leren kennen op professioneel en persoonlijk vlak.
- Het team is al druk bezig met de voorbereidingen voor de kinderboekenweek gecombineerd met het grote project en de projectavond op 20 oktober.
- De MR is bezig met het jaarplan en het jaarverslag. De kascontroles van de TSO en OR staan ook gepland.

BEDANKT VOOR HET LEZEN!

VOOR VRAGEN OVER ONDERWERPEN KUNT U MAILEN (m.bos@csgdewaard.n) OF
U LOOPT EVEN BINNEN TIJDENS HET KRIEK KOFFIE LOKET VAN DE MR:
Koffie Loket woensdag 5 oktober om 8.30 uur op de Kriek!

Maart 2021 

WIE ZIJN WIJ? 

Oudergeleding 

Onze nieuwe voorzitter is Jurrian Hensen. Vader van Noah (gr 3) en Micha (gr 1) en baby Saar. Jurrian zit nu een jaar in de MR. Anne Huisman is ons nieuwste lid en is de moeder van Abel (gr 4) en David (gr 1) en Hugo van 2 jaar. 

Personeelsgeleding 

Henny van Nieuwaal en Marcelle Bos zitten in de MR vanuit het team. Zij zijn beide leerkracht bij de kleuters en Marcelle op vrijdag voor groep 5/6. Marcelle is de secretaris van de MR. 

WAT DOEN WIJ? 

Er worden tal van onderwerpen besproken die onze school betreffen. De MR heeft bij de beleidsvoorstellen het recht om al dan niet haar instemming te verlenen of advies te geven. Ook kan de MR zelf initiatieven aandragen voor beleid of vragen stellen als beleid uitblijft. Meer hierover weten? https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/ rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr 

Ouders kunnen contact opnemen met de oudergeleding van de MR voor vragen/klachten en/of opmerkingen als het gaat over het beleid van de school: jurrianenannehensen@ziggo.nl 

HIGHLIGHTS VAN DE LAATSTE VERGADERING

- De jaardoelen van de school: hoe zorgt de school ervoor dat zij blijft ontwikkelen en groeien zodat zij het beste onderwijs kan bieden voor de kinderen? - Het jaarverslag van de doelen van vorig jaar: waar heeft de school allemaal aan gewerkt? Welke ontwikkelingen zijn er geweest? 

- Evaluatie van de lockdown en het thuisonderwijs: positief door aandacht voor de leerlingen, het leerproces en het welzijn van de kinderen 

- Advies aan OR welke zaken aangeschaft kunnen worden vanuit de kas, welke ten goede komen aan de leerlingen zoals nieuwe buitenspeelmaterialen - Als MR meer zichtbaar zijn naar ouders toe, vandaar deze Newsflash! 

BEDANKT VOOR HET LEZEN! 

VOOR VRAGEN OVER ONDERWERPEN KUNT U ALTIJD 

MAILEN NAAR DE SECRETARIS: m.bos@csgdewaard.nl 

Deze Newsflash verschijnt vier keer per jaar.

WIST U DAT... 

de oudergeleding instemmingsrecht heeft bij het 

formatieplaatje als het gaat om de verdeling van de groepen; 

zij vinden dat het formatieplaatje er stabiel, 

goed en weloverwogen uitziet; 

....dit formatieplaatje pas naar ouders gaat in dezelfde week als alle 

scholen binnen de Stichting, nog even geduld; 

...de oudergeleding daarnaast adviesrecht heeft als het gaat om de verdeling van de leerkrachten en de personeelsgeleding hierover instemmingsrecht heeft; wij het eerste plan voor de besteding van de NPO-gelden 

er goed uit vinden zien (https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo); 

...de school hierin een goede balans weet te vinden tussen de sociaal 

emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling; 

...Henny nog minstens een jaar bij de MR blijft; 

...wij met elkaar uitgebreid hebben gesproken over de groei van de 

school en de huisvesting; 

...de school dit als hoge prioriteit heeft staan en de afgelopen jaren al heel veel opties bekeken heeft, maar helaas is het een ingewikkelde kwestie. 

 

HIGHLIGHTS VAN DE LAATSTE VERGADERING 

- Formatieplaatje komend schooljaar 

- Het eerste plan bespreken voor de besteding van de NPO-gelden 

- Jaarplandoelen van het komend schooljaar die hierop aansluiten 

- Het bekijken van de trendanalyses/ schoolresultaten 

- Wat gaan we doen met de juffendag? 

- Nieuwe materialen voor de kinderen; er komen mooie 

materialen aan die zijn besteld door de ouderraad. 

- De groei van de school en de huisvesting

 

BEDANKT VOOR HET LEZEN! 

VOOR VRAGEN OVER ONDERWERPEN KUNT U ALTIJD 

MAILEN NAAR DE SECRETARIS: m.bos@csgdewaard.nl