fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die regelmatig met elkaar en met de directeur overleggen. Er worden tal van onderwerpen besproken die onze school betreffen. De directeur heeft tot taak het beleid voor te bereiden en uiteindelijk vast te stellen. De MR heeft bij de beleidsvoorstellen het recht om al dan niet haar instemming te verlenen of advies te geven. Ook kan de MR zelf initiatieven aandragen voor beleid of vragen stellen als beleid uitblijft.

Het jaarverslag van de MR is op te vragen bij de secretaris van de MR: m.bos@csgdewaard.nl