fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

Sindsvorig schooljaar is de plusklas van start gegaan met juf Anke. 
 
Iedere woensdagochtend mag ik (juf Anke) van 08.30 tot 10.30 uur 7 enthousiaste kinderen lesgeven in de plusklas. We beginnen altijd met een opwarmertje. Dit kan een raadsel zijn, een puzzel, een quote of een spel. Daarna krijgen de kinderen een opdracht waar ze in tweetallen of met de hele groep aan moeten werken. Deze opdracht daagt hen uit tot analytisch, creatief en praktisch denken. Het is belangrijk om tijdens zo'n opdracht goed samen te werken en te luisteren naar elkaars ideeën om zodoende tot een oplossing te komen. De evaluatie van de opdracht is een belangrijk onderdeel van de les; zo leren we van en met elkaar op welke manieren je een opdracht aan kunt vliegen én we leren dat het proces belangrijker is dan het eindproduct. 
Iets anders wat we ook met de hele groep doen is filosoferen en het behandelen van een stukje theorie bijv. over wat leren is, hoe je kunt leren, dat fouten maken bij leren hoort enz. 
 
Daarna krijgen de kinderen de tijd om te werken aan de individuele opdracht. Het onderwerp van deze opdracht mogen ze zelf kiezen. De leerdoelen die aan deze opdracht vastzitten hebben de leerlingen samen met hun eigen juf en met mij uitgekozen. Zo werken ze niet alleen aan het vergroten/verdiepen van hun kennis, maar ook aan het vergroten van hun vaardigheden (zoals bijv. leren plannen of leren doorzetten). De kinderen nemen deze individuele opdracht ook mee naar hun eigen groep, waar ze, een aantal momenten in de week, de gelegenheid krijgen hieraan verder te werken. Op deze manier realiseren we een doorgaande lijn tussen plusklas en thuisklas. 
 
Hieronder zal ik elke keer een stukje schrijven, zo krijgt u nog een beter beeld van wat wij doen in de plusklas.
 

Woensdag 11 maart 2020

Vanmorgen lag er een binaire puzzel klaar. Na een korte uitleg konden ze hiermee aan de slag. Na de puzzel hebben we de opdracht voor in de klas besproken. Helaas hadden maar 2 kinderen de opdracht gedaan. Ook was er nieuws over de rekenspellenwedstrijd. De jury heeft van de 209 inzendingen er 8 geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. Helaas zit daar geen spel van ons tussen....

De rest van de ochtend zijn de kinderen bezig geweest met het programmeren van een aantal b-bots. Dit deden ze door zelf te onderzoeken hoe het moest en door elkaar, waar nodig, te helpen. 

Woensdag 4 maart 2020

We zijn vanmorgen gestart met het spelen van het spelletje Tapatan; een Japans spelletje wat het midden houdt tussen 4-op-een-rij en boter-kaas en eieren. 

Daarna hebben we de doelen voor vandaag besproken: Ik bedenk meerdere oplossingen voor het vraagstuk en ik gebruik eerder opgedane kennis. Deze doelen hebben we nodig voor de volgende opdracht: 

Jullie gaan een ei-beschermer maken van satéprikkers. De beschermer moet los zijn van de grond: we nemen hem straks mee naar buiten voor de Grote Baksteen val. Het ei leggen we straks in zijn bescherming op een zeiltje. Daarna laten we er een baksteen op vallen vanaf 50 centimeter hoogte.Van de eieren die heel blijven, kijken we welke constructie met de minste middelen is gemaakt. Die wint!

De materialen die de kinderen mochten gebruiken waren: 25 satéprikkers, 50 centimeter plakband en 10 elastiekjes. Ze mochten niet direct gaan beginnen met bouwen, maar moesten eerst bedenken wat er allemaal mis kon gaan, om vervolgens zoveel mogelijk verschillende ideeën te bedenken. Na een half uurtje bouwen, was het grote testmoment daar....

Tijdens de evaluatie hebben we stilgestaan bij de sterke- en zwakke punten in de constructie en bij samenwerken.

Woensdag 19 februari 2020

Vandaag zijn we begonnen met de 24-game; wie als eerste met de getallen die op het kaartje staan 24 kan maken, mocht het kaartje houden. Daarna hebben de bovenbouwkinderen hun spellen in orde gemaakt en het wedstrijdformulier ingevuld, zodat de juf de spellen vanmiddag kan versturen. De kinderen uit groep 4 hebben het spel "Zoek de verschillen" gespeeld; wie als eerste alle 5 of 10 verschillen op het eigen kaartje had gevonden, was de rondewinnaar.

We hebben de les vervolgd met het maken van een magische cirkel. Via deze link kunt u kijken, wat ik hier mee bedoel...https://www.youtube.com/watch?v=n4kpFDk-RTM

Het was geen gemakkelijke opdracht (er werd flink wat af gepuft en gesteund), maar uiteindelijk had iedereen een magische cirkel gemaakt!!

Woensdag 12 februari 2020

Vanmorgen eindelijk weer eens een normale plusklas! We zijn gestart met magische rekenvierkanten. Sommige kinderen moesten flink de leerkuil in, andere maar een klein stukje. We hebben hier met elkaar over gepraat en geconcludeerd dat de juf verantwoordelijk is voor uitdagende opdrachten, maar dat ook de kinderen een stukje verantwoordelijkheid hebben; wanneer je niet aangeeft dat een opdracht voor jou te makkelijk is, weet de juf vaak niet of ze jou de volgende keer een andere opdracht aan moet bieden. We zijn dus samen verantwoordelijk voor het leren. 

Toen was het tijd om de "huiswerk"opdracht van groep 4 te bespreken en de rekenspellen van de overige kinderen. Helaas waren de rekenspellen nog niet helemaal af. De kinderen hebben nu nog precies 1 week de tijd om de spellen af te maken. 

Hierna zijn de kinderen verder gegaan met hun presentaties over de gekozen gebouwen. Er was een groepje dat hun informatie deelden d.m.v. een toneelstukje, twee groepjes hadden een Kahoot! gemaakt en één groepje een filmpje waarin de "museumdirecteur" geïnterviewd werd. Met deze opdracht wilde ik de kinderen laten zien dat informatie delen met anderen niet altijd persé met een powerpoint hoeft, maar dat er nog tal van andere presentatievormen zijn. 

Woensdag 5 februari 2020

Vanmorgen maar een uurtje plusklas i.v.m. het voorleesontbijt. De oudste kinderen begonnen met het oplossen van cryptogrammen; best lastig totdat je een beetje gewend raakt aan de andere manier van denken. Voor de jongste kinderen lag er een leeskraker klaar, waarbij het gaat om logisch redeneren door begrijpend lezen. 

Vervolgens hebben we de rekenspellen die de oudste kinderen hebben gemaakt, getest. We gaven elkaar tips en tops zodat de spellen (en met name de spelregels) nog verbeterd kunnen worden en we volgende week super leuk en goede spellen op kunnen sturen naar de wedstrijdleiding. 

Woensdag 22 januari 2020

 

Vanmorgen zijn de kinderen van groep 4 begonnen met het bouwen van een toren die van onder smal is en van boven breed. Dit bleek helemaal niet zo eenvoudig te zijn! Wanneer de toren iets hoger werd, viel hij al snel om. Hoe kun je dat nu verbeteren? De kinderen kwamen er achter dat een goede samenwerking eigenlijk de basis is om deze opdracht te laten slagen. Van daar uit kun je samen bedenken wat er anders moet/beter kan. 

De kinderen van de bovenbouw kregen een opdracht op het chromebook waarbij ze verschillende gebouwen aan het juiste land moesten koppelen. 

Hierna hebben we gezamenlijk nagedacht over allerlei presentatievormen; we wisten met elkaar toch wel zo’n twintig manieren van presenteren te bedenken. Ieder groepje mocht vervolgens een presentatievorm kiezen waarop ze hun informatie over het gebouw waar ze vorige week vragen bij gemaakt hadden, aan anderen willen presenteren. Daar zijn ze dan ook druk mee aan de slag gegaan.

Tot slot hebben we de huiswerkopdrachten besproken; de eerste ontwerpen voor de nieuwe rekenspellen zien er veelbelovend uit!

Woensdag 15 januari 2020

Vanmorgen zijn we gestart met het complimentenspel. De kinderen mochten 1 compliment kiezen die zij goed bij zichzelf vonden passen, 1 compliment wat zij graag zouden willen krijgen én 1 compliment wat zij aan een ander kind uit de plusklas zouden willen geven. Natuurlijk moesten ze hun keuze ook (proberen) te verantwoorden. 

Hierna kregen ze de opdracht om bij een afbeelding van een gebouw zoveel mogelijk vragen te bedenken. Daar kregen ze 10 minuten de tijd voor. Na die 10 minuten moesten ze uit al die vragen er 7 selecteren waar ze heel graag een antwoord op willen hebben. Die antwoorden moeten ze zien te verkijgen door handig op internet te zoeken én door gebruik te maken van boeken. 

Tot slot hebben we de huiswerkopdrachten besproken en hebben de kinderen uit groep 4 een nieuwe opdracht meegekregen voor in de groep. 

Woensdag 8 januari 2020

Ten eerste wil ik u en jullie allemaal een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen! 

De oudste kinderen zijn vanmorgen ook direct begonnen met het rekenspel 2020. Het doel van dit spel was om in zo’n min mogelijk worpen precies op het getal 2020 uit te komen. Hiervoor kregen ze 4 dobbelstenen en mochten ze vermenigvuldigen, optellen, aftrekken en delen. De jongste kinderen kregen een cijferpuzzel t/m 361. Ze begonnen direct, maar na een tijdje zagen ze dat het echt een onoverzichtelijk geheel werd. "Mag ik opnieuw beginnen?" Dat mocht, op voorwaarde dat ze eerst zouden lezen wat er boven de puzzel stond....... Daar stond namelijk dat ze na een * moesten beginnen met een nieuwe lijn. Hierbij het belang van goed lezen voordat je aan een opdracht begint onder de aandacht gebracht. 

Nadat we even kort de kerstvakantie met elkaar hadden besproken, kregen ze de volgende opdracht: Bouw samen een huis van krantenpapier met niets anders dan plakband en wat satéprikkers als hulpmiddelen. Het huis moet los staan van de grond en groot genoeg zijn dat iedereen van het groepje er samen in past.Je mag het krantenpapier niet vasthouden; het huis moet zelfstandig staan. Ook hier bleek dat goed en begrijpend lezen essentieel is om de opdracht tot een goed einde te brengen. En dat niet alleen; er moest goed nagedacht worden over de (on)mogelijkheden van krantenpapier en wat de beste constructie is om een huis te bouwen. Vooraf kregen de kinderen een kwartier de tijd om ideeën te bedenken, deze met elkaar te bespreken en een werkplanning te maken. Daarna kregen ze een half uur de tijd om het huis daadwerkelijk te bouwen. Dat dit niet eenvoudig was, bleek al snel. Hoe laat je die krantenrollen nu zelfstandig staan? Hoe kunnen we nu meer lengte maken, zodat we er alle drie in passen? enz. enz. Tijdens de evaluatie bleek dan ook dat er vooral heel analytisch- praktisch gedacht werd tijdens het bouwen, maar dat het ook heel handig is wanneer er vooraf goed nagedacht wordt. Alle kinderen zijn tijdens deze opdracht tegen hun (frustratie)grens aangelopen en hoe ga je hier dan mee om??? Voor sommige kinderen ligt hier nog een mooie kans om zich daar positief in te ontwikkelen! 

Woensdag 25 september 2019

Vanmorgen de eerste keer plusklas van dit schooljaar gehad. Veel bekende gezichten, maar ook twee nieuwe. Van harte welkom in de plusklas! We zijn begonnen met het spelen van een kennismakingsspel waarbij de kinderen antwoord moesten geven op vragen zoals: wat is het mooiste compliment wat je ooit gehad hebt, waar ben jij het meest trots op, op welke manier kan de juf/meester jou het beste helpen en wat zou jij in de plusklas willen leren. 

Na dit spel kregen de kinderen een korte uitleg over de belangrijkste doelstellingen van de plusklas. Daarna zijn we direct maar begonnen om aan een aantal van die doelen te werken. De kinderen kregen n.l. De opdracht om in tweetallen in 18 minuten een zo’n hoog mogelijke toren van spaghettistokjes te maken. Hierbij mochten ze verder alleen gebruik maken van 1 meter touw, 1 meter plakband en een schaar. Er moest flink samengewerkt en doorgezet worden om binnen 18 minuten een toren(tje) te hebben staan. Bij de meeste groepjes was dit min of meer gelukt, maar we hebben vooral gekeken naar wat goed ging, wat je volgende keer anders zou doen, wat de tijd met je brein deed enz. We kwamen toen tot de conclusie dat de opdracht bij iedereen meer dan geslaagd was, omdat we er heel veel van geleerd hadden. Het resultaat was hierbij ondergeschikt. 

Tot slot moesten de kinderen met z’n allen op een hele leuke manier een tekening proberen te maken. Hierbij was het effectief samenwerken de grootste uitdaging!

Woensdag 2 oktober 2019

Vorige week hebben de kinderen een smartgame uitgekozen. De komende tijd zullen zij het eerste kwartier van de les aan hun smartgame “werken.”  Het belangrijkste doel hiervan is om te leren doorzetten ook al lijkt de opdracht (bijna) onmogelijk. 

Na de smartgame hebben we de doelen en de acties van deze morgen besproken en op het doelenbord geschreven. 

In de plusklas sluiten we ook aan bij het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee.” We keken eerst een filmpje over de 10 vetste voertuigen die echt bestaan, waarna ze de opdracht kregen om met ongeveer 30 scrabblestenen zoveel mogelijk woorden te maken die te maken hebben met het thema “Reis mee.” Na ongeveer een kwartiertje flink creatief denken had ieder groepje toch wel 5 woorden of meer kunnen maken.

Vervolgens mochten ze drie van deze woorden uitkiezen om te verwerken in het verhaal wat ze gaan schrijven met als titel “Reis mee met mij!” Voordat ze begonnen met schrijven, dachten ze eerst na over de personages, de gebeurtenissen en wat voor soort verhaal het gaat worden. Volgende week wacht de schrijvers nog een verrassing die met flexibiliteit en creatief denken te maken heeft…..

 

Woensdag 9 oktober 2019

Ookvandaag zijn we weer begonnen met het spelen van de Smartgames. De levels worden langzaam maar zeker wat moeilijker en kinderen beginnen te ervaren hoe het is om tegen de muur te lopen. Ze weten al best goed hoe ze bepaalde gereedschappen kunnen gebruiken om deze muur te slopen; andere strategie gebruiken, hulp vragen, even afstand nemen enz. 

Hierna hebben we de doelen en acties van de dag met elkaar bepaalt en hebben we de huiswerkopdrachten besproken. Het was fijn om te zien dat bijna alle kinderen echt actief met de opdrachten in de klas aan de slag waren gegaan! Na de denksleutelopdracht “Hoe zou het zijn als er geen auto’s meer in Oud-Beijerland mogen rijden,” zijn de kinderen verder gegaan met het schrijven van hun verhaal met als titel “Reis mee met mij!” Gedurende het schrijven kregen ze af en toe een kaartje met daarop een voertuig of landschap van de juf. Deze voertuigen/landschappen moesten ze verwerken in het verhaal. Er werd hierdoor heel wat flexibiliteit en creativiteit van de kinderen verwacht.

Nadat we de verhalen van elkaar gehoord hadden, moesten de kinderen 3 voertuigen kiezen uit hun verhaal waarvan ze de eigenschappen op moesten schrijven om deze vervolgens te combineren tot 1 heel nieuw voertuig. Daar gaan we volgende week weer mee verder. 

 

Woensdag 30 oktober 2019

Natuurlijk zijn we vanmorgen begonnen met de verhalen over de vakantie en de Smartgames. Het is heel mooi om te zien dat de kinderen steeds meer verschillende “gereedschappen” leren gebruiken als ze vastlopen; er wordt echt geleerd!!

Hierna hebben we de opdracht voor in de klas besproken. Bijna alle kinderen hadden hier heel goed aan gewerkt, super! De rest van de tijd hebben we besteed aan het maken van de voertuigen.

Volgende week is er geen plusklas, maar hebben de kinderen een andere hele leuke ochtend!

De opdracht voor in de klas, die ze in groepjes moeten maken, luidt: “Op welke manier kunnen we de CO2-uitstoot op school verminderen.” Omdat dit een wat grotere opdracht is, is het de bedoeling dat ze hier meerdere weken aan werken. Iedere week voeren ze een deel van de opdracht uit.  Daarnaast hebben ze een logische breinbreker meegekregen die ze individueel kunnen maken. 

Woensdag 4 december 2019

Vanmorgen was het dan zo ver…. de poppenkastvoorstelling!! Alle kinderen waren best een beetje zenuwachtig, daarom zijn we begonnen met het delen van onze gevoelens en hebben we nagedacht over wat het ergste is wat er zou kunnen gebeuren. Gelukkig hadden alle groepjes ook nog even de tijd om te oefenen, dus toen om 09.00 uur groep 3 kwam kijken naar de voorstelling van Mik, Ilyas en Thom, was iedereen er klaar voor!

Na de voorstelling aan groep 3 hebben Jort en Milan hun voorstelling gespeeld voor groep 1/2a en Melissa, Elin, Eline en Jade voor groep 1/2b. 

De kinderen zijn erg tevreden over hun eerste keer poppenkast spelen, maar wisten gelijk ook verbeterpunten te noemen. Mooi om te zien dat ze steeds beter een goede balans weten te vinden tussen kritisch en tevreden zijn!

 

Woensdag 11 november 2019

De smartgames stonden vanmorgen alweer klaar dus iedereen kon direct aan de slag. Er werd behoorlijk wat lawaai gemaakt tijdens het spelen. Dit kwam omdat nagenoeg iedereen flink tegen wat frustratie aanliep. We hebben hier nadat de smartgames waren opgeruimd over gepraat. Het is heel normaal dat je af en toe gefrustreerd raakt en daardoor wat geluid produceert, maar het gaat erom dat je na je frustratie een nieuw plan/strategie bedenkt om het level op te lossen. Hiervoor heb je rust nodig zodat je je kunt concentreren. 

Na dit gesprekje hebben we het complimentenspel gespeeld. Iedereen moest een compliment uit de complimentkaartjes kiezen, die hij/zij het beste vond passen bij degene die links van hem/haar zat. Natuurlijk moesten ze ook vertellen waarom ze dit compliment bij deze persoon vonden passen. Heel erg leuk om te zien dat ze hun "plusklasgenootjes" echt al wel goed kennen!

Hierna kregen de kinderen uit groep 4 de opdracht om een doolhof van kapla te maken, terwijl de bovenbouw kinderen het spel Tridio gingen spelen. Dit is een spel waarbij je met elkaar tegen de tijd speelt. Het is de bedoeling dat je in het midden van het speelbord de blokken zo hebt staan dat hij van alle kanten klopt. Er komt dus aardig wat ruimtelijk inzicht en samenwerkingsvaardigheden bij kijken!