fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Extern deskundigen

Soms is er specieke begeleiding voor een kind nodig. De IB-er kan dan contact opnemen met extern deskundigen met meer specifieke kennis. Dit gaat altijd in overleg met ouders. 

 

ZAT

Orthopedagoog van CSG De Waard: mevrouw Drs. Y. Heijnders

Schoolmaatschappelijk werk: Marie- José Roefs

Jeugdteam

Jeugdverpleegkundige

Logopedist

 

EXTERNE INSTANTIES EN PERSONEN

Logopediste
Mevr. W. Stout

Schoolmaatschappelijk-werk:
Mevr. M.J. Roefs

Schoolarts:
Nevenvestiging GGD Zuid-Holland Zuid
Pad van Jongejan 3 - 3261 CC Oud-Beijerland
Tel.: 0186 63 65 70 of tel.: 078 77 08 500

Inspectie:
Inspectie van het onderwijs
email: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl