fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

Binnen de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard neemt De Kriekenhof een eigen plekje in. ‘Op De Kriekenhof kom je tot bloei!’, luidt onze slogan. Kinderen kunnen vaak meer dan wij denken. In de Kriekenhof, ooit een tuin vol kersenbomen, veelkleurig en veelzijdig, begrijpen wij: ieder kind is anders. Ieder kind heeft eigen talenten, die wij helpen ontdekken en ontplooien.

Op onze school tellen we ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 5,5 groepen. Wij zijn een kleine school, en mede daarin schuilt onze kracht. Iedereen kent elkaar, alles voelt vertrouwd, en een aantal van onze leeractiviteiten zijn groepsdoorbrekend. Tutorlezen, samenwerken bij techniek en wetenschap; oud helpt jong en andersom, vanuit talenten en interesses.

Open met respect

Vanuit onze christelijke levensovertuiging laten wij ons in ons handelen leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Wij zijn een open school, en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert. Elk kind doet mee aan alle onderdelen van ons onderwijsprogramma.

Iedere dag openen we met een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal, een gelijkenis waarin we het oude licht weerkaatsen in de actualiteit. Soms lezen we een gedicht, hebben een gesprek, en vaak zingen we liedjes. Elke dag sluiten we af met gebed.

Betrokken

In onze school De Kriekenhof bieden wij een warme, veilige leer- en leefomgeving, waar kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Bij ons is er aandacht voor elk kind. Ouderbetrokkenheid onderschrijven wij ook. Schouder aan schouder trekken wij op: wij vanuit onze didactische vaardigheden, de ouders als ervaringsdeskundigen.          

Waarden

Leidraad voor ons zijn onze kernwaarden. Dat zijn: verantwoordelijk, samenwerking, enthousiasme en veelzijdig.

Verantwoordelijkheid: die nemen wij. En natuurlijk leren wij ook de kinderen verantwoordelijkheid te dragen; het stimuleert het zelfvertrouwen enorm.

Samenwerking: voor betere prestaties, kinderen helpen zo zichzelf en anderen.

Enthousiasme: het motiveert de leerlingen, ze onthouden beter, krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen.

Veelzijdigheid: voor het ontwikkelen van brede kennis en inzichten. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. We stimuleren hen om hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als creatief en sociaal, zo optimaal mogelijk te ontplooien.

Rust en ruimte

Onze groep leerkrachten vormt een stabiel team. Wij maken plannen en  zijn volop in beweging. Op onze school hechten we aan goede sfeer, rust, structuur, regels, ruimte en veiligheid. In januari 2018 is de renovatie klaar van ons mooi aan het park gelegen schoolgebouw. Geïntegreerd wordt dan ook de peuteropvang Villa Pit van Kivido én BSO Villa Kriek. We besteden uitgebalanceerde aandacht aan digitale vaardigheden en werken met Chromebooks. Begrijpend lezen is ingebed, vanuit het model 21e eeuwse vaardigheden zijn wij volop bezig met kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Nieuw is dat wij Engels gaan aanbieden vanaf groep 1. Voorbereid op de toekomst, met de geborgenheid van een veilige omgeving.  

Denkt u aan een kersenboomgaard in bloei. Omheind en beschermd, met geur en kleur. Dat houdt een belofte in, nietwaar?

‘Op De Kriekenhof kom je tot bloei!’

Het team van CBS De Kriekenhof