fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

maandag, dinsdag en donderdag:
8.30   -   12.00 uur
13.00 -   15.15 uur
woensdag en vrijdag: 
8.30  -  12.20 uur