fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusklas

Sinds begin van dit schooljaar is de plusklas van start gegaan met juf Anke. 
 
Iedere woensdagochtend mag ik (juf Anke) van 08.30 tot 10.30 uur 7 enthousiaste kinderen lesgeven in de plusklas. We beginnen altijd met een opwarmertje. Dit kan een raadsel zijn, een puzzel, een quote of een spel. Daarna krijgen de kinderen een opdracht waar ze in tweetallen of met de hele groep aan moeten werken. Deze opdracht daagt hen uit tot analytisch, creatief en praktisch denken. Het is belangrijk om tijdens zo'n opdracht goed samen te werken en te luisteren naar elkaars ideeën om zodoende tot een oplossing te komen. De evaluatie van de opdracht is een belangrijk onderdeel van de les; zo leren we van en met elkaar op welke manieren je een opdracht aan kunt vliegen én we leren dat het proces belangrijker is dan het eindproduct. 
Iets anders wat we ook met de hele groep doen is filosoferen en het behandelen van een stukje theorie bijv. over wat leren is, hoe je kunt leren, dat fouten maken bij leren hoort enz. 
 
Daarna krijgen de kinderen de tijd om te werken aan de individuele opdracht. Het onderwerp van deze opdracht mogen ze zelf kiezen. De leerdoelen die aan deze opdracht vastzitten hebben de leerlingen samen met hun eigen juf en met mij uitgekozen. Zo werken ze niet alleen aan het vergroten/verdiepen van hun kennis, maar ook aan het vergroten van hun vaardigheden (zoals bijv. leren plannen of leren doorzetten). De kinderen nemen deze individuele opdracht ook mee naar hun eigen groep, waar ze, een aantal momenten in de week, de gelegenheid krijgen hieraan verder te werken. Op deze manier realiseren we een doorgaande lijn tussen plusklas en thuisklas.