fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-ers

De leerkrachten komen soms problemen tegen die ze zelf niet op kunnen lossen. Zij roepen dan de hulp in van de intern begeleider. Bij ons op school is dat mevrouw L de Jong. Ook kan de hulp worden ingeroepen van collega intern begeleiders. Een voorbeeld daarvan is het ib-netwerk in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband praten we vooral over kinderen met leer- of gedragsproblemen. De orthopedagoge van CSG De Waard, mevrouw Drs. Y. Heijnders vervult daarbij een ondersteunende rol. Onze school heeft schoolmaatschappelijk werk. Dit is mevrouw Marie- José Roefs. Zij kan, na overleg met de intern begeleider en ouders, hulp verlenen.

 

 

Lianne de Jong.

l.dejong@csgdewaard.nl

Intern begeleider