fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinderraad

De Kinderraad bestaat uit leerlingen die gekozen worden uit de groepen 5 tot en met 8. De kinderen vergaderen in wisselende samenstelling met een leerkracht. Zij bespreken met elkaar allerlei zaken die door hen worden aangedragen. Wanneer uit de raad voorstellen komen dan worden die in de bouw- en teamvergadering besproken. De raad komt vier keer per jaar bijeen. De voorzitter van de kinderraad is juf Richelle.

De notulen zijn hier terug te lezen: