fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

groep 6/7

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

De eerste weken in groep 6/7

Groep 6/7 bestaat uit 29 kinderen. 

We zijn gestart met aandacht besteden aan de vier kernwaarden van de school:

Wij zijn enthousiast en vinden het fijn, om een onderdeel van De Kriekenhof te zijn.

Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen)werken.

Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en weten we hoe dat moet.

Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en gebruik je talent!

Iedere week stond één kernwaarde centraal. In de eerste weken hebben we veel aan groepsvorming gedaan om elkaar en de juffen beter te leren kennen. Soms met de Olaf bal, maar ook wel eens met m&m's.

In de groep hebben we ook aandacht besteed aan "de week tegen pesten". We hebben afleveringen van Klokhuis hierover bekeken en met elkaar gesproken over pesten. Vooral de rolverdeling is belangrijk om te begrijpen, wie volgen de pester..... In de groep hebben we besproken dat iedereen Uniek is en een eigen mening heeft, dus volg niet zomaar iemand. Denk goed na bij wat je zegt en doet!

We hebben ook al een aantal activiteiten gedaan in deze eerste weken. Zo hebben we 3 maandagen gitaarlessen gevolgd. We zijn naar TVO geweest om daar tennis en padel uit te proberen. Samen met groep 8 hadden we een techniekcircuit over geluid, waarbij we allerlei proefjes hebben gedaan. We hebben ook al een verkeersles op de fiets gehad m.b.v de verkeersmoeders. We oefenen hoe we veilig fietsen en rijden alvast de route voor het examen.

Natuurlijk hebben we ook gewoon les, in groep 7 leren we staartdelingen te maken en in groep 6 leren we cijferend optellen. Op maandag en donderdagmiddag hebben we tutorlezen, dan lezen we samen met iemand uit een lagere groep. Daarna hebben we begrijpend lezen in een niveau groep waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 door elkaar zitten. Als laatste op die middagen hebben we aardrijkskunde of geschiedenis waarbij de verdeling 5/6 en 7/8 is.

Dit was even in een vogelvlucht wat we allemaal gedaan hebben in september....... op naar de volgende maand!

O'ja we krijgen ook al huiswerk, groep 7 al drie vakken!

 

2018-09-231045.informatiebrief schooljaar 2018-2019 (1).pdf

Deze maand zijn we begonnen met de kinderboekenweek. Een aantal leerlingen uit groep 8 verzorgden de opening door een toneelstukje over vriendschap op te voeren. In de klas is er voorgelezen uit het boek "De majesteit van Belangrijk", hier hebben we verschillende opdrachten bij gemaakt. Het boek sprak de kinderen niet erg aan. We hebben daarom een middag over Roald Dahl gewerkt, een beroemde schrijver van heel veel boeken over vriendschap.  We hebben ook naar heel bijzondere versies van sprookjes geluisterd. Roodkapje met een pistool?.....en dat op rijm. De kinderen hebben er van genoten.

We zijn naar De Peerdegaerdt in Strijen geweest. Hier hebben we een belevingsspeurtocht gelopen over het terrein en van alles gezien. Van varkens, kippen tot paarden en uilen. Er liep daar echt van alles rond. We mochten appels en peren plukken, appelsap maken en een insectenhotel timmeren. Tussendoor kregen we  verse appelsap te drinken. De geplukte appels en peren mochten we meenemen naar huis. We hadden die dag heerlijk weer, het was echt een geslaagd uitstapje.

Als afsluiting van de kinderboekenweek  in de klas mochten de kinderen iets vertellen en/of voorlezen uit hun lievelingsboek. Vrijdag voor de vakantie was de echte afsluiting met de hele school een spel gespeeld en een vriendschapsslinger gemaakt.

Daarna kon iedereen genieten van een welverdiende vakantie!

 

 

We zijn deze maand begonnen met het werken met een taakblad, hierop staan de taken die in de week gedaan moeten worden. Hier staan taken op van rekenen, taal en spelling. Als de verplichte taken gedaan zijn, kunnen er vrije keuze taken gedaan worden.

 

We zijn ook gestart met het werken over de Romeinen. De opening vond plaats in het speellokaal, juf Jessica en juf Diana hebben een stukje opgevoerd over Arie de hobby archeoloog, hij vond een oude Romeinse gesp.

 

De leerlingen van groep 7 zijn samen met groep 8 gestart met de samenwerkingslessen met De Willem van Oranje. Ze hebben gewerkt over de “plastic soep”,ze hebben uit hout visjes gezaagd en deze geverfd en voorzien van plastic.

 

We hebben ook weer een techniekmiddag gehad, deze keer over zwaartekracht en luchtdruk. De kinderen hebben onder andere een ei laten vallen uit het klimrek. Ze moesten natuurlijk eerst een constructie bedenken waarbij het ei heel zou blijven ondanks de val.Verder hebben ze allerlei proefjes in de klas gedaan.

 

We hadden een goede opbrengst met de verkoop van de speculaasjes. In onze klas was de topverkoper van de school, Luuk!

 

We zijn deze maand natuurlijk bezig geweest met advent. Iedere maandagochtend hebben we met elkaar geluisterd naar het verhaal van “Hotel Toekan”, verteld door juf Diana. Ook mocht er iedere week een leerling uit een groep een kaarsje aansteken en een gedichtje voorlezen. Uit onze groep was dit Michelle.

We hebben allemaal een dopper gekregen van de gemeente Hoeksche Waard.  

De dinsdag voor Sinterklaas was al een beetje een feestdag. ‘s Ochtends hadden we pietengym en ‘s middags een bingoverhaal verteld door Esmee met echte prijzen.

Het Sinterklaasfeest was erg gezellig in de klas, er waren mooie surprises en goede gedichten.

De kinderen hebben op 7 december kerstkaarten gekleurd en geschreven,deze werden gestuurd  naar eenzame ouderen in de Hoeksche waard. Verder hebben ze deze ochtend een start gemaakt met groepsdoorbrekend knutselen met als thema “kerst”, dit is de volgende dinsdagmiddagen verder gegaan. Zo zijn er kerstlichtjes, kerststerren en kransen gemaakt.

 

Juf Kim heeft tijdens haar stageweek een techniekles gegeven over vloeistoffen, we hebben geleerd welke vloeistoffen drijven/zinken/mengen. Dit was erg leuk om te doen.

Groep 7 heeft het project "de vissoep"afgerond met presentaties op De Willem, waar ook ouders bij anwezig waren. De gemaakte vissen staan nu tentoongesteld in het gemeentehuis van Oud - Beijerland.

De kinderen hebben het onderwerp “De Romeinen” afgerond met muurkranten en presentaties. Er was de afgelopen tijd hard aan gewerkt en dat was goed te zien. De resultaten waren echt iets om trots op te zijn !

Met de groepen 3 t/m 8 zijn we gaan schaatsen, super om te zien hoe de kinderen uit de verschillende groepen elkaar hielpen als het nog niet goed lukte. ‘s Middags hebben we kerststukjes gemaakt onder begeleiding van mevrouw Molenaar. Er zijn mooie stukjes gemaakt die we hebben laten staan tijdens de kerstviering.

De kerstviering was in de klas, we hebben gezongen en geluisterd naar een verhaal. Als afsluiting hebben we met alle kinderen van De kriekenhof gezongen voor de ouders.

En nu genieten van een heerlijke vakantie…….

In januari zijn we gestart met spreekbeurten. We hebben heel veel goede spreekbeurten gehoord en gezien. De kinderen hebben veel informatie gegeven, dit was altijd met mooie powerpoints. 

We zijn gaan werken met doelen voor de groep. De kinderen stellen doelen op voor de vakken rekenen en spelling. We nemen eerst een schaduwtoets af en kijken daarna waar we nog aan moeten werken. Hoeveel procent hebben we nu goed en wat is ons doel? Als het blok afgerond is, kijken we of we onze doelen behaald hebben en evaueren we gelijk. Hoe kwam het dat het wel of niet gelukt is.  De kinderen zijn zich zo meer bewust van wat ze leren en we bevorderen hun eigenaarschap. 

Deze periode stonden de lessen over seksualiteit en relaties op het programma, iedere week was er een les:

les 1: Wie ben ik? 

De uiterlijke kenmerken zijn besproken maar ook je kwaliteiten, waar ben je trots op en waar ben je minder trots op. De kinderen hebben dit opgeschreven en mee naar huis genomen. Ze mochten het aan elkaar vertellen, maar dit was niet verplicht. Het is namelijk best lastig om te zeggen waar je niet zo goed in bent of welke karaktereigenschappen je van jezelf niet zo leuk vindt. We hebben elkaar allemaal een compliment gegeven en dit op een blad geschreven. Ieder kind heeft zijn eigen complimenten blad gelamineerd mee naar huis gekregen om te bewaren. 

les 2: Relaties (vriendschap, verliefdheid)

Wat voor relaties heb je allemaal? We hebben ook gesproken over het contact binnen een relatie en dan vooral het lichamelijk contact. In sommige relaties is lichamelijk contact normaal, een kus geven aan je ouders of een dikke knuffel. We hebben ook gesproken dat het ook voor kan komen dat er binnen een relatie contact is wat je niet prettig vindt. De boodschap was duidelijk, zeg het tegen je ouders of iemand anders waar je vertrouwen in hebt en geef aan dat je het niet prettig vindt!

les 3: Invloed van de media

We hebben het niet alleen gehad over “invloed van de media” maar ook over de gevaren van social media. Bij invloed van de media is er besproken dat er vaak een ideaalbeeld of stereotype gebruikt wordt in de media. Vooral bij reclames is dit het geval. Kijk goed om je heen en kijk eens goed of iedereen er zo uitziet…..nee de werkelijkheid is anders.  Je hoeft niet aan dit beeld te voldoen.

Bij  social media, hebben we vooral gesproken over dat wat je deelt op internet, het er altijd op terug te vinden is. Zet dus niet zomaar foto’s op internet. Ook het delen van foto’s via Whatsapp heeft risico's , denk goed na naar wie je iets stuurt. 

les 4: Veranderingen in de puberteit.

We hebben gesproken over de puberteit, wat gaat er veranderen aan je lichaam en je gedrag.

Tijdens al deze lessen was het goed om te zien dat iedereen betrokken was en meepraatte.

De geschiedenis lessen gingen deze periode over het tijdvak "Staten en Steden". Natuurlijk was er eerst weer een opening met de groepen 5 t/m 8. Als verwerking hebben de groepen 5 en 6 uithangborden gemaakt en een stad nagebouwd.  De groepen 7 en 8 hebben een maquette gemaakt.

Ook was het weer tijd voor de Cito toetsen. De kinderen hebben heelerg hun best gedaan. Met de kinderen zijn de resulaten besproken en hebben ze zelf doelen opgesteld voor de komende periode. Natuurlijk is dat alles ook met de ouders besproken tijdens de gespreksavonden.

Deze maand zijn we gestart met het uitproberen van twee nieuwe rekenmethodes.

We hebben de route voor het verkeersexamen weer kunnen oefenen door hulp van een aantal ouders.

Bij geschiedenis werken we over “De kunstenaars uit De Gouden Eeuw”. De kinderen kiezen een kunstenaar uit, schrijven op een muurkrant zijn biografie en beschrijven een aantal kunstwerken. De muurkranten waar ze dit op maken zullen te zien zijn op de kijkavond van 16 april.

Schoolvoetbal was voor groep 7 een groot succes. Het meisjesteam van groep 7/8 heeft gewonnen en is door naar de volgende ronde. Het jongensteam van groep 7/8 is tweede geworden. Echt heel goed gedaan, we wachten nog even het vervolg af…..

De techniekmiddag ging deze keer over constructie. Met behulp van een opdrachtkaart gingen de kinderen aan de slag. Zo moest er bijvoorbeeld een wolkenkrabber gebouwd worden met als eisen dat er een deur en ramen in moesten en dat er alleen maar gebruikgemaakt mocht worden van papier en tape. De kinderen moesten eerst een ontwerp maken en daarna aan de slag. Het was best pittig om te maken.

Tijdens de pannenkoekendag van 22 maart zijn de kinderen naar De Open Hof gegaan. Ze hebben daar spelletjes gespeeld en pannenkoeken gegeten met de aanwezige ouderen. Het zingen van een lied maakt de ochtend helemaal geslaagd.

Maandag 25 maart zijn we als school zijnde gestart met het project “Kunst”. De opening was in het speellokaal. Dinsdag hadden we gelijk de eerste keer cultuurcircuit, de keuze bestond uit: het maken van een gedicht, een zonnebloem maken, een schilderij met pointillisme of een escaperoom.

In de klas hebben we de eerste week van het project gewerkt over Van Gogh. Met een groepje hebben de kinderen een schilderij van Van Gogh nagemaakt op een heel groot “doek”.

Ook de volgende maand gaan we verder met het project.

 

April startte natuurlijk met een één april grap. Bijna alle kinderen en de aanwezige ouders hebben meegedaan. We mochten meedoen met een pilot voor de digitale luizenscan, je moest je hoofd voor een scherm houden waarna de computer je hoofd scande op hoofdluis.

Natuurlijk hadden de kinderen ook bij de juffen grappen uitgehaald.

 

In maart waren we al gestart met het project “Kunst”.

Tijdens de eerste week van april stond Rembrandt centraal.

We hebben tijdens de kunstweken ook les gehad van een echte kunstenaar, Bert Kuipers. Hij heeft de kinderen nieuwe talenten laten ontdekken, door ze te laten schilderen op canvas. Er zijn heel mooie schilderijen gemaakt, ieder op zijn/haar eigen manier. Van stilleven tot een portret.

 

Het bezoek aan het Rijksmuseum was toch wel een hele ervaring, iedereen heeft nu de nachtwacht in het echt kunnen bewonderen.

Het project hebben we afgesloten met een kijkavond, door de hele school was “kunst” te bewonderen.

 

Groep 7 is samen met groep 8 naar de tentoonstelling Kind onder Vuur geweest. Een tentoonstelling over kinderen die ineens te maken kregen met oorlog (oorlog weergegeven door de ogen van kinderen in verschillende oorlogsgebieden)

Natuurlijk waren deze maand ook de koningsspelen. We hebben weer allerlei activiteiten op het gebied van sport gedaan. Het vond allemaal plaats op de Kikkershoek.

Pasen hebben we met elkaar in de kerk gevierd. Vooraf hebben we met elkaar gegeten in de klas, de leden van de OR hadden de lunch verzorgd.

Na de viering begon de meivakantie.......

 

Tijdens de vakantie was er de 4 mei herdenking. Groep 7 van De Kriekenhof hebben het monument geadopteerd. Zodoende hebben  we ook altijd een rol tijdens de herdenking, namelijk het voorlezen van een gedicht en het leggen van een krans.

Dit jaar heeft Didi het gedicht voorgelezen en hebben Jort en Esmee een krans gelegd.

 

We doen als groep mee aan de e-waste race. We gaan heel veel oude elektronica verzamelen, om zoveel mogelijk punten te verzamelen. De kinderen begonnen erg enthousiast, sommige zijn de deuren al langs gegaan. We hebben posters gemaakt en stukjes geschreven voor o.a. facebook, website en mail. Iedere dag was het weer spannend om te kijken op welke plek we staan. We hebben een lange tijd bovenaan gestaan.Natuurlijk was er ook nog het schoolvoetbal. De jongens hebben goed hun best gedaan,maar waren helaas niet door. Dit was zowel bij de groep ⅚ als bij groep ⅞.

De meisjes mochten door naar de tweede ronde en hebben zo de derde prijs binnen gehaald. Super goed gedaan!

 

Ook was er voor groep 7 het verkeersexamen. Eerst digitaal in april en later (in mei)ook op de fiets. Alle kinderen zijn geslaagd!!

 

Veel kinderen hebben meegelopen met de avondvierdaagse. Een aantal hebben de 5 kilometer gelopen,maar een groot aantal de 10 kilometer. Vrijdag kregen ze allemaal een medaille als beloning en natuurlijk een zakje chips en wat te drinken.

De laatste week was een heel korte week, twee dagen.

Maandag de techniekdag, deze dag stond helemaal in het teken van techniek. Eerst proefjes met lampjes, een stroomkring maken. Daarna hebben de kinderen arretjescake, pizza en soep klaargemaakt. En natuurlijk opgegeten.‘s Middags was groepsdoorbrekend, alle groepen waren door elkaar, door middel van kaartjes konden de kinderen activiteiten doen. Zo hebben ze getimmerd, gebouwd, geprogrammeerd, gelachen, maar vooral genoten. Het was een geslaagde dag.

De volgende dag was het helemaal feest……...we gingen naar Duinrell. Gelukkig hebben we het de hele dag droog gehouden, we gingen namelijk met regen weg. De kinderen zijn met elkaar door het park gaan lopen. Soms kwamen we ze tegen en gingen met ze een attractie in. Er waren genoeg waaghalzen die de achtbanen in gingen, anderen zochten de rustige attracties op. Er was voor ieder wel wat te doen in het park.

 

Zo en toen hadden we een paar dagen vrij vanwege Hemelvaart.De uitslag van de E- waste race…….we zijn vierde geworden!!!!

Natuurlijk hebben we dit gevierd met taart. Ze hebben een fantastische  bijdrage geleverd aan het milieu. Met elkaar hebben ze 1738 items opgehaald.

En toen kwamen de Cito toetsen. Woordenschat hebben we allemaal digitaal gemaakt, de andere toetsen op papier

De toetsen werden besproken met de ib-er waarna we de rapporten konden maken. De resultaten zijn met de kinderen besproken,om te kijken of ze hun gestelde doelen behaald hadden.

We hebben een heel leuke dinsdag gehad. In de ochtend op de fiets naar Klein Profijt en daar allerlei opdrachten uitgevoerd. We hebben ons eten en drinken (pauzehap) in het park genuttigd en vervolgens hebben we in de klas verhalen geschreven over de ochtend bij Klein Profijt.                                      ‘s Middags hebben de kinderen een leuke clinic gevolgd bij Henk Pieterse. Hij was niet alleen bezig met basketballen, maar was ook gelijk bezig met anti pesten.

En toen werd het ineens tropisch...........................De kinderen hadden in de klas een waterflesje of een dopper om genoeg te drinken tijdens deze warme dagen.

Natuurlijk hebben we een waterfeest gehouden om even lekker af te kunnen koelen. Het was een geslaagd feest.

 

De laatste week van deze maand zijn we gestart met het project over de Hoeksche Waard. Per tweetal hebben de kinderen een plaats toegewezen gekregen. Over deze plaats maken ze een power point presentatie, die te bekijken zijn tijdens de kijkmiddag.

De laatste zaterdag van deze maand was er het schoolkorfbaltoernooi. Heel veel kinderen hebben hieraan meegedaan ondanks de warmte.