fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

groep 5/6

Zo de eerste schoolweken zitten erop. We hebben de eerste weken veel aandacht besteed aan groepsvorming dmv allerlei groepsvormende activiteiten. Ook stonden de kernwaarden van De Kriekenhof centraal:

  • We zijn enthousiast en vinden het fijn om een onderdeel van de Kriekenhof te zijn.
  • Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen)werken 
  • Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en weten we hoe dat moet.
  • Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en gebruik je talent!

In de groep hebben we regelmatig gesprekken over hoe je met elkaar omgaat:

  • wat zeg je als je iets niet leuk vindt.
  • hoe zeg je dat......stevig staan, handen in je zij, boos kijken en met duidelijke stem zeggen: Ïk vind het niet leuk!" of "Stop!".
  • hoe zeg je tegen iemand dat je niet wilt spelen...

Met rekenen hebben we een eerst nog een blok van het vorige leerjaar gemaakt ivm de rare tijd van het vorige schooljaar.  Groep 5 is nu bezig geweest met het herhalen van de tafels.Groep 6 is nu bezig met de opbouw van getallen, splitsen van getallen en afronden van getallen.

De kinderen van groep 6 hebben bij taal geleerd wat voorzetsel,telwoorden en pictogrammen zijn. Groep 5 heeft geleerd wat werkwoorden, samenstellingen en zelfstandig naamwoorden zijn. 

Voor Topondernemers zijn we op stap gegaan naar de sloot, om te kijken welke dieren daarin leven.  Verder hebben we een plattegrond van de klas gemaakt en een folder over hoofdluizen.

De eerste verkeersles op de fiets is ook weer prima verlopen.

Dit schooljaar krijgen de kinderen twee keer gym van een vakleerkracht. De kinderen vinden dit echt heel leuk.

Tijdens de techniekmiddag konden de kinderen heerlijk bouwen met lego, kapla enz...

En hoe verder.......   we zijn gestart met de kinderboekenweek En toen.........(volgende maand hier meer over)

In oktober zijn we druk bezig geweest met het thema: En toen……..(kinderboekenweek).

De kinderen hebben elkaar kunnen vertellen over hun lievelingsboek tijdens de speeddate sessies die we gehouden hebben. Heel leuk om te zien en te horen hoe enthousiast de kinderen over hun boek konden vertellen. Zelfs zo goed dat andere kinderen een briefje wilden met de titel en schrijver erop om zelf het boek te gaan lezen.

We hebben voorgelezen uit het boek “Prutsers en pechvogels”, een boek geschreven door Tosca Menten en Jozua Douglas. Naar aanleiding van de verhalen hieruit hebben we allerlei opdrachten gedaan. Zo hebben de kinderen een stamboom gemaakt van hun familie.

Tijdens het cultuurcircuit hebben de kinderen allerlei dingen gemaakt die te maken hadden met de verschillende tijdvakken. Het cultuurcitcuit is altijd groepsdoorbrekend, dus vanuit alle groepen zijn de kinderen bij elkaar.

De kinderen hebben zich ook ontpopt als echte schrijvers, tijdens de verhalenwedstrijd. We hadden in iedere groep een gouden en een zilveren griffel te verdelen.

We hebben natuurlijk ook gewoon les gehad. Zo zijn we nu begonnen met het thema: Amerika (dit is een onderdeel van Topondernemers)