fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4b/5

De eerste weken van het nieuwe schooljaar in groep 4-5 zitten erop en wat zijn we goed van start gegaan! We zijn druk bezig geweest met de groepsvorming en daar blijven we ook zeker nog aandacht aan besteden. Ook aan de kernwaarden van De Kriekenhof hebben we veel aandacht besteed.
 
De kinderen hebben inmiddels drie gitaarlessen achter de rug en dit vonden ze erg leuk. Ze kunnen nu zelfs een liedje spelen op de gitaar!
 
Op dinsdagmiddag 18 september hebben de kinderen techniek gehad. Het thema was geluid. Hoe ontstaat geluid? Wat zijn trillingen? Wat is een toonhoogte?  
Na de proefjes en alle informatie hebben ze zelf een gitaar geknutseld. 
 
We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken! Als u het leuk vindt om een kijkje te nemen in onze klas, dan bent u van harte welkom!

Informatiebrief groep 4/5 2018-2019:

https://docs.google.com/document/d/1UBDrfvKT5o0NYnTLod9KcRqAymUA9UOt7L8xHE8wvUo/edit

 

 

Bij Kinan uit groep 4/5 is een broertje geboren! Wat een feest! 
Alles gaat goed met zijn broertje en ook met moeder gaat alles goed.
Het broertje van Kinan heet Adam.
 
Afgelopen maand hebben we het tijdens de vertellingen uit de Bijbel gehad over Mozes. God heeft regels op twee stenen geschreven en deze aan Mozes gegeven. Mozes heeft deze regels aan het volk doorgegeven. We hebben een koppeling gemaakt met de regels in de klas, thuis en op andere plekken.
 
Deze maand heeft in het teken gestaan van de kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek was vriendschap. Een aantal kinderen van groep 8 hadden voor de opening een toneelstuk voorbereid en hebben dit laten zien aan alle kinderen van de school. Op 19 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten met een spel. 
In de tussentijd hebben wij dagelijks voorgelezen uit een leesboek, waarbij allerlei verschillende opdrachten hoorden. Dit waren schrijf, expressie, knutsel en praat opdrachten. 
 
Met groep 4/5 hebben we het afgelopen maand gehad over gewichten. 
Wat is 1 kilogram, 1 kg? Wij denken hierbij aan een pak suiker. 
Wat is 100 gram? Wij denken hierbij aan een handje nootjes. 
Hoeveel weegt een auto ongeveer? 
Hoeveel weegt een zak appels? 
Hoeveel weegt een envelop? 

Met groep 4 zijn we gestart met het aanleren van de tafels. 
De tafels van 2 en 10 zijn al aan  bod gekomen. Het is de bedoeling dat de kinderen eind groep 4 hun tafeldiploma halen voor de tafels 1 t/m 5. De kinderen uit groep moeten aan het einde van groep 5 de tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd hebben. 

Ter voorbereiding op de spreekbeurten die de leerlingen in groep 5 moeten geven zijn we begonnen met een kleine proef. De kinderen vertellen aan de hand van twee voorwerpen iets  over zichzelf. Dit mag maximaal 5 minuten duren. 
 
Op 18 oktober zijn we met de klas naar Klein Profijt geweest. We hebben deelgenomen aan een herfstpad. Wat een geluk hadden we met het weer!
 
Zoals u kunt lezen hebben we een leuke en leerzame maand achter de rug. Op naar november!!
 
 
In groep 4/5 zijn we druk bezig met het klokkijken. Inmiddels lukt het analoge klokkijken al best goed, maar ook het digitale. We zijn echt mega trots!!
 
Op donderdagmiddag  8 november hebben we een techniekmiddag gehad. De klas heeft geleerd wie Isaac Newton was en wat hij te maken had met de zwaartekracht. Vervolgens hebben de kinderen verschillende proefjes gedaan om te kijken hoe de zwaartekracht/luchtdruk nu precies werkt. Het maken van een parachute was hier ook een onderdeel van.   
 
Wij zijn thematisch aan het werk gaan op het gebied van geschiedenis. Dit doen we vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakantie met het thema: 'De romeinen'.  De groepen 5 t/m 8 hebben eerst een leuke opening van het thema gehad in het speellokaal. Het was een erg leuke opening, gedaan door juf Diana en juf Jessica. Elke maandag werken de kinderen nu aan dit thema. De kinderen maken onder andere met behulp van de chromebook een muurkrant over dit onderwerp. 
 
Met groep 4 zijn we druk bezig met het aanleren van de tafels. Inmiddels kennen de kinderen de tafels al van 2-5 en 10, super goed!
 
We genieten inmiddels elke dag van het sinterklaasjournaal en kijken ook enorm uit naar 5 december. Een gezellige, warme  sfeer is weer aangebroken.

Natuurlijk kwam sinterklaas ook bij ons dit jaar langs in de klas. We hebben de sint het lied “sinterklaasje kom maar binnen” laten horen met de boomwhackers. Hier hadden wij in de weken daarvoor een aantal keer voor geoefend.

Ook hebben we deze maand een rondje gefietst met 2 ouders om te oefenen voor verkeer. We hebben deze keer de volgende dingen geoefend:

- Oversteken
- Over de goede schouder kijken en de hand uitsteken
- Kijken of er geen tegenligger aankomt en oversteken.
- Met zijn tweeën naast elkaar rijden als er tegenliggers aankomen en weer achter elkaar gaan rijden op de goede manier
- Zo langzaam mogelijk rijden om je evenwicht te bewaren.
- Met 1 hand fietsen.
- Versnellen en vervolgens een noodstop maken.  

Groep 5 heeft verder hard gewerkt aan het project over de Romeinen en dit is nu afgerond. Ze hebben veel geleerd van juf Diana en juf Kim, maar ook hebben ze veel informatie op internet opgezocht. Dit hebben ze allemaal verwerkt in een muurkrant en deze hebben ze aan de andere kinderen uit de klas gepresenteerd.

De speculaasactie was ook dit jaar weer een succes.We hebben een mooie opbrengst voor de school opgehaald!! Grote dank iedereen!

Op vrijdag 14 december hebben we met de klas een winterse wandeling gemaakt doot ons mooi Laning park en hierna hebben we lekker thee gedronken in de klas met chocola en koekjes.

Op 20 december staat het schoolschaatsen nog op de planning.

Deze maand hebben we elke maandagochtend een adventsviering gehad met de hele school. We staken hierbij de kaarsen aan, zongen liederen en luisterden naar het verhaal over “Hotel Toekan” verteld door juf Diana. Donderdagavond 20 december zal de kerstviering in de klas plaatsvinden.

De eerste weken in het nieuwe jaar zitten erop. Iedereen heeft goed kunnen uitrusten in de vakantie en nu zijn we weer hard aan de slag gegaan. Met alle vakgebieden zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk/blok, maar ook de CIto's staan deze maand op het programma.

Omdat juf Sanneke directeurstaken op zich genomen heeft kan ze twee dagen niet voor de klas, Daarom is vanaf de kerstvakantie juf Jacqueline bij ons in de groep gekomen, op maandag en dinsdag.

We werken in beide groepen hard aan de tafels, dit zorgt ervoor dat er steeds meer kinderen hun tafeldiploma mee naar huis kunnen nemen, super goed!

Op woensdag 23 januari was het voorleesontbijt. Het was een gezellige start van de dag met de kinderen in pyjama. We hebben een nieuw voorleesboek uitgepakt en gelezen: het tweede deel van De Gorgels van Jochem Myjer. De komende pauzes zullen we telkens een stukje horen over de verhalen van de Gorgels.

Ook hebben we sneeuwpret gehad deze maand! Wat een feest was het toen we vanuit de gym in de eerste sneeuwvlokken naar school toe liepen. In de middag zijn we dan ook heerlijk naar het park geweest met z’n allen. We hebben genoten!