fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4b/5

De eerste weken van het nieuwe schooljaar in groep 4-5 zitten erop en wat zijn we goed van start gegaan! We zijn druk bezig geweest met de groepsvorming en daar blijven we ook zeker nog aandacht aan besteden. Ook aan de kernwaarden van De Kriekenhof hebben we veel aandacht besteed.
 
De kinderen hebben inmiddels drie gitaarlessen achter de rug en dit vonden ze erg leuk. Ze kunnen nu zelfs een liedje spelen op de gitaar!
 
Op dinsdagmiddag 18 september hebben de kinderen techniek gehad. Het thema was geluid. Hoe ontstaat geluid? Wat zijn trillingen? Wat is een toonhoogte?  
Na de proefjes en alle informatie hebben ze zelf een gitaar geknutseld. 
 
We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken! Als u het leuk vindt om een kijkje te nemen in onze klas, dan bent u van harte welkom!

Informatiebrief groep 4/5 2018-2019:

https://docs.google.com/document/d/1UBDrfvKT5o0NYnTLod9KcRqAymUA9UOt7L8xHE8wvUo/edit

 

 

Bij Kinan uit groep 4/5 is een broertje geboren! Wat een feest! 
Alles gaat goed met zijn broertje en ook met moeder gaat alles goed.
Het broertje van Kinan heet Adam.
 
Afgelopen maand hebben we het tijdens de vertellingen uit de Bijbel gehad over Mozes. God heeft regels op twee stenen geschreven en deze aan Mozes gegeven. Mozes heeft deze regels aan het volk doorgegeven. We hebben een koppeling gemaakt met de regels in de klas, thuis en op andere plekken.
 
Deze maand heeft in het teken gestaan van de kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek was vriendschap. Een aantal kinderen van groep 8 hadden voor de opening een toneelstuk voorbereid en hebben dit laten zien aan alle kinderen van de school. Op 19 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten met een spel. 
In de tussentijd hebben wij dagelijks voorgelezen uit een leesboek, waarbij allerlei verschillende opdrachten hoorden. Dit waren schrijf, expressie, knutsel en praat opdrachten. 
 
Met groep 4/5 hebben we het afgelopen maand gehad over gewichten. 
Wat is 1 kilogram, 1 kg? Wij denken hierbij aan een pak suiker. 
Wat is 100 gram? Wij denken hierbij aan een handje nootjes. 
Hoeveel weegt een auto ongeveer? 
Hoeveel weegt een zak appels? 
Hoeveel weegt een envelop? 

Met groep 4 zijn we gestart met het aanleren van de tafels. 
De tafels van 2 en 10 zijn al aan  bod gekomen. Het is de bedoeling dat de kinderen eind groep 4 hun tafeldiploma halen voor de tafels 1 t/m 5. De kinderen uit groep moeten aan het einde van groep 5 de tafels 1 t/m 10 geautomatiseerd hebben. 

Ter voorbereiding op de spreekbeurten die de leerlingen in groep 5 moeten geven zijn we begonnen met een kleine proef. De kinderen vertellen aan de hand van twee voorwerpen iets  over zichzelf. Dit mag maximaal 5 minuten duren. 
 
Op 18 oktober zijn we met de klas naar Klein Profijt geweest. We hebben deelgenomen aan een herfstpad. Wat een geluk hadden we met het weer!
 
Zoals u kunt lezen hebben we een leuke en leerzame maand achter de rug. Op naar november!!
 
 
In groep 4/5 zijn we druk bezig met het klokkijken. Inmiddels lukt het analoge klokkijken al best goed, maar ook het digitale. We zijn echt mega trots!!
 
Op donderdagmiddag  8 november hebben we een techniekmiddag gehad. De klas heeft geleerd wie Isaac Newton was en wat hij te maken had met de zwaartekracht. Vervolgens hebben de kinderen verschillende proefjes gedaan om te kijken hoe de zwaartekracht/luchtdruk nu precies werkt. Het maken van een parachute was hier ook een onderdeel van.   
 
Wij zijn thematisch aan het werk gaan op het gebied van geschiedenis. Dit doen we vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakantie met het thema: 'De romeinen'.  De groepen 5 t/m 8 hebben eerst een leuke opening van het thema gehad in het speellokaal. Het was een erg leuke opening, gedaan door juf Diana en juf Jessica. Elke maandag werken de kinderen nu aan dit thema. De kinderen maken onder andere met behulp van de chromebook een muurkrant over dit onderwerp. 
 
Met groep 4 zijn we druk bezig met het aanleren van de tafels. Inmiddels kennen de kinderen de tafels al van 2-5 en 10, super goed!
 
We genieten inmiddels elke dag van het sinterklaasjournaal en kijken ook enorm uit naar 5 december. Een gezellige, warme  sfeer is weer aangebroken.

Natuurlijk kwam sinterklaas ook bij ons dit jaar langs in de klas. We hebben de sint het lied “sinterklaasje kom maar binnen” laten horen met de boomwhackers. Hier hadden wij in de weken daarvoor een aantal keer voor geoefend.

Ook hebben we deze maand een rondje gefietst met 2 ouders om te oefenen voor verkeer. We hebben deze keer de volgende dingen geoefend:

- Oversteken
- Over de goede schouder kijken en de hand uitsteken
- Kijken of er geen tegenligger aankomt en oversteken.
- Met zijn tweeën naast elkaar rijden als er tegenliggers aankomen en weer achter elkaar gaan rijden op de goede manier
- Zo langzaam mogelijk rijden om je evenwicht te bewaren.
- Met 1 hand fietsen.
- Versnellen en vervolgens een noodstop maken.  

Groep 5 heeft verder hard gewerkt aan het project over de Romeinen en dit is nu afgerond. Ze hebben veel geleerd van juf Diana en juf Kim, maar ook hebben ze veel informatie op internet opgezocht. Dit hebben ze allemaal verwerkt in een muurkrant en deze hebben ze aan de andere kinderen uit de klas gepresenteerd.

De speculaasactie was ook dit jaar weer een succes.We hebben een mooie opbrengst voor de school opgehaald!! Grote dank iedereen!

Op vrijdag 14 december hebben we met de klas een winterse wandeling gemaakt doot ons mooi Laning park en hierna hebben we lekker thee gedronken in de klas met chocola en koekjes.

Op 20 december staat het schoolschaatsen nog op de planning.

Deze maand hebben we elke maandagochtend een adventsviering gehad met de hele school. We staken hierbij de kaarsen aan, zongen liederen en luisterden naar het verhaal over “Hotel Toekan” verteld door juf Diana. Donderdagavond 20 december zal de kerstviering in de klas plaatsvinden.

De eerste weken in het nieuwe jaar zitten erop. Iedereen heeft goed kunnen uitrusten in de vakantie en nu zijn we weer hard aan de slag gegaan. Met alle vakgebieden zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk/blok, maar ook de CIto's staan deze maand op het programma.

Omdat juf Sanneke directeurstaken op zich genomen heeft kan ze twee dagen niet voor de klas, Daarom is vanaf de kerstvakantie juf Jacqueline bij ons in de groep gekomen, op maandag en dinsdag.

We werken in beide groepen hard aan de tafels, dit zorgt ervoor dat er steeds meer kinderen hun tafeldiploma mee naar huis kunnen nemen, super goed!

Op woensdag 23 januari was het voorleesontbijt. Het was een gezellige start van de dag met de kinderen in pyjama. We hebben een nieuw voorleesboek uitgepakt en gelezen: het tweede deel van De Gorgels van Jochem Myjer. De komende pauzes zullen we telkens een stukje horen over de verhalen van de Gorgels.

Ook hebben we sneeuwpret gehad deze maand! Wat een feest was het toen we vanuit de gym in de eerste sneeuwvlokken naar school toe liepen. In de middag zijn we dan ook heerlijk naar het park geweest met z’n allen. We hebben genoten!

Na heel veel toetsen te hebben gedaan zijn we deze maand begonnen met nieuwe boeken of hoofdstukken.

En ook  zijn we hard bezig om te werken aan de doelen van/in de klas. We nemen bijvoorbeeld voor rekenen een schaduwtoets af en bekijken samen met de leerlingen waar zij nog moeite mee hebben. Zo weet de leerling zelf: aan dit doel moet ik komend blok werken. Dit doen we ook voor spelling op deze manier. Op deze manier maken we de kinderen verantwoordelijk en eigenaar van het werk in de klas. Na een toets evalueren we ook de doelen met de kinderen. Heb jij je doel behaald? Waarom is dit wel gelukt en waarom niet? Wat heb jij hiervoor gedaan?

Groep 5 heeft met taal geleerd om een e-mail te schrijven. De kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd waar het e-mailadres moet komen te staan, dat je een onderwerp moet invullen en hoe je een stukje tekst schrijft. Natuurlijk hebben we deze les ook in de praktijk gebracht en hebben de kinderen op de chromebook een e-mail gestuurd naar elkaar en naar de juf. De kinderen waren erggg enthousiast!

Groep 4 heeft deze maand een vulpen gekregen!

Ze zijn gelijk gaan oefenen om te ervaren hoe dit schrijft en zo min mogelijk vlekken te krijgen. We zullen steeds vaker het potlood weg gaan leggen om te gaan schrijven met de vulpen. Wat zijn ze trots!!

Met geschiedenis zijn de kinderen uit groep 5 bezig geweest met het onderwerp “Staten en steden”. Dit hebben ze op een creatieve manier verwerkt. Ze hebben met de kinderen uit groep 6 een uithangbord ontworpen en hebben een stad, met stadsmuren gebouwd.

Na een heerlijke vakantie en een extra dag vrij zijn we weer aan de slag gegaan.

Zo zijn de kinderen met juf Diana gestart met een nieuw thema van geschiedenis, namelijk “kunstenaars in De Gouden Eeuw”. Ze hebben voor kunstenaars gekozen omdat we later deze maand ook een project over “kunst” hadden. 

In het kader van 21e eeuws leren hebben we een les computational thinking gehad. De kinderen moesten in stapjes en heel precies aangeven wat de robot (in dit geval juf Jacqueline) moest doen om een stukje boterham met pindakaas te eten. Dit werd natuurlijk hilarisch, want bij een verkeerde aanwijzing ging de “computer” op tilt. Zo kwam het dat de tafel onder de pindakaas kwam te zitten en de juf zelf ook. Uiteindelijk had de robotjuf een hele boterham in haar mond, wat natuurlijk ook niet echt de bedoeling was. Maar het was in ieder geval een hele leuke les.

Ook hadden wij binnen de gehele school een techniekmiddag. Iedereen was bezig met het thema constructie. De kinderen mochten zelf kiezen uit allerlei kosteloos materiaal. Het doel was dat de kinderen met deze materialen een brug - een uitkijktoren - een huis of een wolkenkrabber konden maken. 

En we mochten weer genieten van de Nationale pannenkoekendag. Wat een feest was dat! Wat was het super om te zien hoe jong en oud genoten! 

Halverweg de maand startte het project "kunst" Veel lessen zullen in het teken staan van "de grote meesters" De dinsdagmiddagen werken we groepsdoorbrekend.  Alle groepen waren op een creatieve manier bezig  met het thema kunst. Zo werd er geverfd, geknutseld, gedicht en was er een heuse "escaperoom", om het verdwenen schilderij "Het meisje met de parel" terug te vinden.

Op de laatste dag gingen twee moeders aan de slag met de verkeersles. 
Het ging hierbij om de kinderen bewust te laten worden van de gevaren in het verkeer. 

Deze maand zijn we verder gegaan met het thema kunst. De eerste week stond in het teken van Vincent van Gogh, we leerden over zijn leven en hoe hij schilderde. Daarna stond Rembrandt centraal. 
We hebben de kinderen geleerd wie deze kunstenaar was en wat voor kunst hij allemaal maakte. Ook hebben we het veel gehad over één van zijn bekendste schilderijen. Natuurlijk zijn de kinderen ook zelf weer creatief aan de slag gegaan. 

We hebben met de gym dramaspellen gedaan. De kinderen veranderden in levende schilderijen en standbeelden. De laatste opdracht hebben we vastgelegd op foto en kon u op de kijkavond komen bewonderen.

De laatste week hebben wij het met de kinderen gehad over Piet Mondriaan. 
Juf Jacqueline heeft geregeld dat wij op  op bezoek mochten bij de kunstenaar Lorenzo de Bruin in zijn atelier.. Er werden veel vragen gesteld en wat gaaf dat we van zo dichtbij alles mochten bekijken. Wat erg leuk was, was dat de kinderen stijlen van andere kunstenaars in zijn schilderijen zagen. 

Tijdens het kunstproject was het ICT-week.
Het doel is om tijdens de ICT-week de kinderen bepaalde ICT vaardigheden aan te leren. 
Ze waren al zeer handig met de chromebook, maar we hebben ze weer een stukje verder geholpen/wijzer gemaakt op dit gebied. 


Ook hebben de jongens en meisjes van groep 5 en 6 gevoetbald! Ze hebben super hun best gedaan! Goed zo kanjers! Ook erg leuk dat er nog ouders en kinderen kwamen om te supporten! 


Deze maand waren ook de koningsspelen. Iedereen mocht in het oranje verkleed komen. Groep 5 heeft allerlei activiteiten gedaan op de Kikkershoek en groep 4 deed leuke spelletjes op het schoolplein.  

De laatste week voor de meivakantie zijn de kinderen met de juffen nog druk bezig geweest met het project en 's avonds hadden we natuurlijk de kijkavond. Wat leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen om alle kunstwerken te bewonderen. Wij hebben enorm genoten van de projectweken. 

Woensdag's hebben we het een en ander met elkaar opgeruimd en nog een rekenles gedaan. De laatste dag hadden we de paasviering in de kerk en een lunch op school. Wat fijn en mooi dat we dit met alle kinderen hebben mogen doen. De ouders van de ouderraad hebben weer super hun best gedaan om de lunch te verzorgen! Ook de moeder van Lotte hartelijk bedankt voor het helpen! 

 

Na een heerlijke meivakantie zijn we weer van start gegaan. We hebben de kiinderen van groep 5 aangeleerd om de weektaak van rekenen zelfstandig na te kijken. Wij vinden het belangrijk om de kinderen de verantwoording te geven over hun eigen werk. Bij drie fout moeten de kinderen het antwoordenboek wegleggen en de som opnieuw maken. Als hierna nog steeds fouten in de som zitten, moeten ze naar de juf komen aan de instructietafel. Dit wordt in de hogere groepen steeds verder uitgebreid met andere vakken. 

Deze maand was ook de avondvierdaags. Veel kinderen uit onze groep deden mee en liepen 4 avonden 5 kilometer. Gelukkig was het iedere avond goed wandelweer. Alle deelnemers hebben als beloning een medaille gekregen. Superprestatie!

De laatste week van deze maand was een byzondere. Eerst hadden we een techniekdag. De hele dag stond in het teken van techniek. We hebben 's morgens geleerd hoe je een ijsblokje het beste kan isoleren en wat isolatie precies is. Daarna gingen we met zijn alle lekkere hapjes maken. Veel ouders hebben ons geholpen door ingredienten mee te geven. Daarom konden we gevulde eieren, wraps, worstebroodjes, pizzaatjes en sandwiches maken en fruit-, mozzarella-, poffertjesspiesjes. Natuurlijk hebben daarna alles heerlijk opgegeten.

De volgende dag was de schoolreis naar Duinrell. We gingen met regen de bus in, maar gelukkig kwamen we aan toen het droog werd en hebben we het de hele dag droog gehouden. We gingen in groepjes uiteen en hebben heerlijk genoten van de kikkerachtbaan, de splash en nog veel meer. Sommige kinderen durfden zelfs in de Falcon. Het was een hele leuke dag.

Dit waren de enige twee dagen school deze week, want de volgende dag hadden de kinderen vrij vanwege een studiedag en volgde het Hemelvaartweekend.

Na een lang Hemelvaart weekend en een gezellige en leuke schoolreis moesten we weer hard aan het werk. We zijn de maand gestart met het afnemen van de cito toetsen. 
Ook zijn we met de gehele groep bezig geweest om een nieuwe methode uit te testen voor wereldoriëntatie/geschiedenis/natuur en techniek. Groep 5 was hier al mee begonnen bij juf Diana, maar nu heeft ook groep 4 hiermee kennis mee gemaakt. Zo kunnen we met elkaar als team een goede keus maken voor een nieuwe methode. Het is mooi om te zien dat groep 5 de uitleg kon geven aan groep 4 ivm werken met de chromebooks etc. 

We zijn deze maand ook gestart met ons project "De Hoeksche Waard". 
De kinderen zijn verdeeld in groepjes van 2 en iedereen heeft een dorp uit de Hoeksche Waard voor zijn/haar rekening gekregen. 
Het doel is dat we de kinderen leren om een powerpoint te maken en dat de kinderen aan de hand van deze powerpoint een presentatie voor de klas kunnen geven. Deze powerpoints zullen ook tijdens de kijkmiddag geshowd worden. Een aantal feiten moeten alle kinderen in de powerpoint verwerken en verder is de keus aan de kinderen zelf. We hebben de kinderen geleerd om eerst een google document te laten maken om de feiten op papier te zetten, zodat ze daarna goed aan de slag kunnen om een powerpoint te maken.   

21 juni mochten wij met de klas een bezoek brengen aan het "Streekmuseum". Alle ouders die gereden hebben, hartstikke bedankt! Het was een erg leuk bezoek.

Het einde van de maand was tropisch. Daarom mochten de kinderen een dopper of waterflesje meenemen, zodat ze deze dagen genoeg kunnen drinken tussendoor. En hebben we met elkaar (de hele school) een waterfeest gehouden. De kinderen hadden hun zwemkleding en waterpistolen meegenomen. Van sommigen mochten we een opblaasbadje gebruiken.Aan het eind kregen de kinderen een ijsje en konden ze nog half nat, maar heerlijk afgekoeld naar huis.

Aan het eind van de maand kregen de kinderen hun rapport mee naar huis.