fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 1c

Welkom bij onze instroomgroep!

Vandaag, 20 januari, zijn wij van start gegaan. Wij hebben er heel veel zin in. Elke maand plaatsen wij een stukje. Voor vragen kunt u gewoon binnen lopen. 

Groetjes

Juf Kim en juf Ingrid

Na 2 weken vakantie zijn we weer fris en fruitig aan de slag gegaan. De kinderen hebben maandag in de kring aan elkaar verteld wat ze gedaan hebben in de vakantie. Daarna mochten ze aan iemand anders vertellen wat de ander tegen hen verteld had. Een goede luister- en verteloefening!

We werken nog niet aan een thema, maar zijn vooral bezig met herhaling van wat we voor de vakantie hebben geleerd. We herhalen de cijfers, vormen, rekenbegrippen zoals veel/weinig, meer/minder en we tellen heel wat af met elkaar.  De kinderen vinden het soms moeilijk om te zien wat breed is, wat smal is, of vol en leeg. Thuis kunt u hier ook over praten, bijvoorbeeld met het koken of als jullie onderwijs zijn op de fiets of met de auto. We maken deze week een aantal werkjes om onze werkhouding, concentratie en motoriek te oefenen. Werkjes over oud&nieuw staan centraal.

Deze maand hebben we gewerkt met het Schatkist thema 'winter'. Ook hebben we geleerd hoe het allemaal op school gaat. De kinderen zijn al snel gewend. Elke keer komen er ook weer nieuwe kinderen wennen en meedoen.
 
We hebben veel geleerd over het weer, de kleding en de dieren in de winter., hierover gespeeld, geknutseld en gepraat,liedjes geleerd en verhalen gehoord. In de winterwinkel konden winterspullen worden gekocht, en de kinderen verkleedden zich in winter outfit en gingen hierin schaatsen en skien.
 
Met Valentijn hebben de kinderen een mooi hart gevouwd en versierd en deze gegeven aan iemand die ze erg lief vinden. Het wordt steeds lekkerder weer, ook buiten werd er heerlijk gespeeld met het stoepkrijt. 

Deze maand hebben wij het thema ‘winter’ afgerond en zijn wij het thema ‘muziek’ gestart. 

De kinderen hebben veel geleerd over muziekinstrumenten, harde en zachte geluiden en wat een fanfare is. De kinderen hebben natuurlijk zelf ook de fanfare gespeeld in de school. In een mooie lange rij hebben wij de andere groepen voorzien van een leuke melodie. 

We  waren dus al goed met het thema ‘muziek’ bezig, tot de school dicht moest vanwege het corona virus. Met de takenkaarten  hebben de kinderen thuis aan het onderwerp verder gewerkt, en door de foto's die werden doorgestuurd zagen we dat ze er allemaal enthousiast mee aan de slag zijn gegaan.

Ook konden de kinderen thuis naar verhalen luisteren die de juf aan hun voorlas via Youtube en meedoen met de spelletjes.

Verder hebben de kinderen voor het eerst verkeersles gehad en mochten ze een parcour, met hun eigen fiets, afleggen op het schoolplein. Hierbij hebben de kinderen geleerd om te stoppen, te wachten en uit te kijken met het oversteken bij het zebrapad.